Hvis barnet er sygt skal det holdes hjemme, mor eller far er trods alt de bedste til at tage sig af det syge barn.
I mange tilfælde er det en skønssag om det enkelte barn bør være i dagplejen, og i den sammenhæng må man tage stilling til om barnet kan indgå i de almindelige daglige aktiviteter, samt barnet ikke har feber.
Selvom barnet har fået febernedsættende medicin, er de ikke raske.
Børnene er ekstremt påvirkelige overfor ny smitte, samtidig med at de udgør en risiko for at smitte andre børn, og som en følge heraf bør syge børn holdes hjemme.

Hvis jeg bliver syg 🤒 skal I selv sørge for pasning.

Er jeg syg i mere end 5 arbejdesdage, skal I selvfølgelig ikke betale for det, jeg regulerer det i betalingen den efterfølgende måned.
Det er over 3år siden, at jeg har haft en sygedag😊


Da jeg ikke er sundhedsfagligt uddannet, skal der ved medicinering af barnet foreligge en nærmere instruks fra lægen.
Jeg giver ikke medicin i håndkøb til barnet.